Společnost doktora Krásy

Navigace:


Článek organizátoři: Zpráva z festivalu Tyjátr na trati 2004

organizátoři:
Zpráva z festivalu Tyjátr na trati 2004

Tyjátr na trati 2004

Skončil nám další ročník divadelního festivalu mladého a netradičního divadla TYJÁTR NA TRATI 2004. Sluší se tedy poděkovat.

Z tohoto místa bych za celý TRIARIUS rád poděkoval všem, kteří se na tomto ročníku jakkoli podíleli. Naše obrovské díky patří Ministerstvu kultury ČR, Krajské knihovně Pardubice, městu Česká Třebová a Kulturnímu centru Česká Třebová za spolupráci a podporu. Naše díky patří ovšem také všem sponzorům a všem dobrovolníkům, kteří nám s přípravou také velmi pomohli. A zvláštní díky patří samozřejmě divákům, kteří nás nenechali ve štychu. Díky, že jste nám pomohli zorganizovat přehlídku, která si, také díky letošnímu ročníku, našla své místo na světě a hlavně v srdcích diváků i samotných divadelníků. Díky, že nám pomáháte vytvořit divadelní festival vskutku regionální.

Přehlídku jsme zahájili my jako pořádající soubor inscenací Vánoce u Ivanovových. Musíme přiznat, že po dvou reprízách mimo město jsme se na domácí publikum opravdu těšili a to nezklamalo naše očekávání. Čtvrteční večer pak patřil Společnosti Dr. Krásy, která přivezla kultovní Hru o Dorotě. Tento soubor vystupoval na TYJÁTRU ještě jednou - v sobotním soutěžním programu. Pro ten si připravili inscenaci Blíží se den, kdy vás budu milovat. Tato hra měla v České Třebové premiéru, a také díky tomu už od čtvrtka žilo celé Kulturní centrum pracovní náladou. Všichni ze souboru režiséra a dramaturga Petra Lanty dokončovali kulisy ke hře, zkoušeli dialogy hry, která byla dopsána asi deset dní před sobotním vystoupením. Pověst, která Petra Lantu a jeho soubor provází, nelhala: se svým, ač na poslední chvíli dozkoušeným, představením byli jediným nominovaným souborem. Porota se rozhodla je poslat na celostátní přehlídku Šrámkův Písek. Kromě Společnosti Dr. Krásy byli v soutěžní části TYJÁTRU NA TRATI 2004 úspěšné také soubory Gymnázium Ústí nad Orlicí a ZUŠ Chrudim, které si odvezly doporučení na celostátní přehlídku studentského divadla Prima sezóna Náchod. Z celkového počtu osmi soutěžních představení zabodovaly tři z nich, což je docela slušné skóre. Filip Nuckolls, režisér Divadla V Celetné a jeden z členů poroty, řekl, že letošní soutěžní přehlídku by ohodnotil známkou dvě mínus a dodal, že premiérové uvedení inscenace Společnosti Dr. Krásy může zvednout prestiž přehlídky. V porotě vedle něho zasedli ještě Jan Rolník (Divadlo V Celetné Praha) a Markéta Hoskovcová (časopis Amatérská scéna).

V pátečním programu měli diváci možnost shlédnout neopakovatelné vystoupení českobudějovického souboru pouličního divadla Kvelb, jehož členové vyrazili na chůdách do ulic města a do svého „chodníkového špektáklu“ zapojili takřka každého, kdo šel kolem. Je jen škoda, že nebylo lepší počasí, které by jistě přilákalo více diváků. Nejvýraznějším pátečním představením bylo určitě vystoupení tanečnice Antonie Svobodové a hudebníka Mirka Vodrážky. Inscenace Danse macabre zaujala dokonalým pohybovým ztvárněním pocitu strachu ze smrti.

Vrcholem festivalu bylo sobotní představení divadla Vizita. Jaroslav Dušek a Martin Zbrožek dokázali, že improvizovat skutečně dokážou: přípravě scény pro devádesátiminutové představení předcházelo prozkoumání zákulisí Kulturního centra, kde oba protagonisté našli vhodné kulisy a rekvizity. Postavit scénu bylo pak záležitostí čtvrt hodiny. To, že si vybrali dobře a že dokázali využít každé situace i drobnosti k vytvoření plnohodnotné inscenace, potvrzoval neustávající smích plného sálu.

Závěr festivalu patřil Černým švihákům z Kostelce nad Orlicí a hře Amatéři. Svou 33. reprízu této černé grotesky, ve které fernet teče proudem a žertuje se o smrti, sehráli jako vždy na výbornou. Nedělní dopolední program poněkud trpěl nedostatkem diváků. Je možné, že to bylo proto, že většina z nich dospávala po sobotním koncetru, který byl součástí TYJÁTRU NA TRATI. Díky časovému posunu (a také díky vynikající olomoucké skupině Loco poco, která sklízela od posluchačů zasloužené ovace) se jeho závěr nečekaně ocitl až v časných ranních hodinách.

O tom, že se náš festival dobře zapsal mezi postupové přehlídky Pardubického kraje snad může svědčit i fakt, že se letošního ročníku zúčastnili významní hosté z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Pardubického kraje. V sobotu večer nás svou nečekanou návštěvou totiž poctila stínová ministryně práce a sociálních věcí, poslankyně Parlamentu ČR Ing. Alena Páralová. Na soutěžní část přijel také zástupce ředitele a vedoucí kanceláře ředitele Krajského úřadu Pardubice Ing. Ivo Toman. Již dnes plánujeme ročník příští. Věříme, že TYJÁTR NA TRATI 2005 se nám podaří udělat ještě lákavější, ještě bohatší a ještě kvalitnější. Doufáme, že nám uchováte svou přízeň a ani příští rok nás nenecháte na holičkách. Vždyť bez Vás by to nešlo!!!

Drobnosti z Tyjátru na trati 2004

  • Letošní ročník se stal postupovou přehlídkou již na tři celostátní přehlídky – na přehlídku mladého a netradičního divadla Šrámkův Písek, na přehlídku studentského divadla Prima sezóna v Náchodě a nově také na přehlídku divadla poezie Wolkerův Prostějov.
  • Porota doporučila na postup celkem tři z osmi soutěžních souborů – na Šrámkův Písek to byla Společnost Dr. Krásy z Prahy se hrou Blíží se den, kdy vás budu milovat, na Prima sezónu v Náchodě potom doporučila Gymnázium Ústí nad Orlicí se hrou Celé léto v jednom dni a ZUŠ Chrudim se hrou Veselohra na mostě.
  • Porota letos zasedla ve složení: Jan Rolník, dramaturg Divadla V Celetné (Praha), Mgr. Markéta Hoskovcová, ředitelka a dramaturg klubu Mlejn, redaktorka časopisu Amatérská scéna a zástupkyně IPOS ARTAMA (Praha) a Filip Nuckolls, režisér Divadla V Celetné (Praha).
  • U.S. TRIARIUS byla s průběhem festivalu spokojená, až na několik málo detailů vše fungovalo, jak bylo naplánováno.
  • Divácky nejvíce rozporuplné byla asi představení souborů SPOLEČNOST DR. KRÁSY (Praha) a ANTONIE (Praha), která byla hodnocena v celém škále stupnice názorů, od těch naprosto příznivých až po naprosto odsuzující.
  • Divácká návštěva byla velmi příznivá – na divadelní představení přišlo cca. 800 lidí, VIZITA byla naprosto vyprodána.
  • Soubory, které na TYJÁTRU NA TRATI vystoupily, byly s prostředím, ale i s publikem velmi spokojeny, oceňovaly i organizaci celé akce.
  • Úspěšné byly také koncerty, které byly nedivadelním doprovodným programem festivalu a na které přišlo cca. 250 posluchačů.

Zdroj: http://zpravodaj.ceskatrebova.cz/4_04web/Tyatr_hodnoceni_JJK.htmVděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League