Společnost doktora Krásy

Navigace:


Dokument : JDO Úpice, Společnost doktora Krásy: Účinkování v pražském klubu Mlejn, září 1999 - únor 2000

JDO Úpice, Společnost doktora Krásy: Účinkování v pražském klubu Mlejn, září 1999 - únor 2000

25. 9. 1999, 20.00, Večer Karla Čapka

První večer, kterým jsme vystoupili na prknech klubu Mlejn, jsme otevřeli malou přednáškou o našem rodném kraji. Přiblížili jsme divákům Úpici, Malé Svatoňovice a jejich okolí nejen velkým množstvím diapozitivů, vyprávěním (ať už naším, živým, nebo ze záznamu zazněla nesmrtelná slova pana Loukoty), dále svěží voda ze Svatoňovické studánky jim přinesla i chuť našeho rodného kraje. Celé představení pak otevřel diapozitiv staré úpické opony, který otvírá všechna naše představení.

26. 10. 1999, 20.00, Pohádkový večer dr. Krásy

Druhý, tentokráte pohádkový večer, otevřela přednáška Petra Lanty o vztahu dr. Krásy k pohádkám. Přednáška dále pokračovala návštěvou skřítků a čtením pohádky. Dramatický přednes, při kterém se jedna naše herečka nechala příliš unést krásným textem pohádky, přerušil opět skřítek. Vše zachránil diapozitiv úpické opony. A mohli jsme začít hrát.

16. 11. 1999, 20.00, Za tajemstvím skřítků

Třetí večer byl reprízou Pohádkového večera dr. Krásy. Změnil se jen prostor, hráli jsme na velkém jevišti. V rámci našeho přibližování divákům jsme hned v úvodu pozvali diváky na jeviště, aby spolu s námi poznali, co je to stát (tedy oni seděli) na prknech, které znamenají svět.

13. 12. 1999, 20.00, Večer na farmě

Na toto představení jsme znovu nazkoušeli hru Vánoce na farmě. Celý večer, v pořadí čtvrtý, otevřel Petr Lanta společně s Terezou Houžvičkovou ve dramatickém přednesu balady Štědrý večer. Pak opět následovala malá přednáška o Úpici společně se svitem opony. Představení mělo úspěch, nikdo nebyl zraněn.

29. 1. 2000, 20.00, Vražda na statku

Nový rok jsme se rozhodli uvést comebackem jednou z našich prvních her. Celý večer otevřela přednáška Petra Lanty o historii této hry. Potý vystoupila Anička Matyková, která divákům přiblížila dětské hry. Nutno poznamenat, že některé diváky tento výstup zapojil dokonce i do hry. Celé představení se pak odehrálo pod dozorem pravého krásologa (člověk, který studuje osud a dílo dr. Krásy).

29. 2. 2000, 20.00, Albert Camus: Nedorozumění

Premiéra této hry, jejíž nastudování nám zabralo zhruba dva měsíce, byla velice očekávána jak místním tiskem tak i diváky. Nutno poznamenat, že tento projekt se naprosto odlišoval nejen výběrem hry, ale i rozsahem textu či samotným studiem hry. Drama s pěti postavami, které se odehrává v Čechách, konkrétně v malém hostinci v Českých Budějovicích, myslím nezklamalo divácké publikum.Vděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League