Společnost doktora Krásy

Navigace:


Běsi krásy

 Plakát na premiéru Běsů 16. 12. 2021 v Klášteře Broumov

F. M. Dostojevskij: Běsi (Krásy)

Společnost dr. Krásy - Nová Krása


režie, dramatizace
Petr Lanta
dramaturgická spolupráce
Natálie Volková, Dušan Hübl
odborná spolupráce
Jindřich Veselý
výprava
Petr Vaněk
hudba
Dan Červinka aj.
produkce
Anna Hejduková
technická spolupráce
Vojta Šnobel
hrají
Richard Fiala, Gábina Pyšná, Josef Wiesner, Kryštof Nohýnek, Lucie Zachovalová, Natálie Volková, Alžběta Petrová, Jan Táborský, Jiří Novotný, Iva Jakimiv, Milada Vyhnálková, Dan Červinka, Ivan Kühnmund, Libor Novák, Dušan Hübl, Šimon Maudet, aj.

Světová premiéra 16. prosince 2021 od 19.00 v Klášteře Broumov

Délka představení: cca 130 minut

Věnováno památce Karly Dörrové.

…I přišli k Ježíšovi a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majícího rozum, on sedí u noh Ježíšových. I báli se. A vypravovali jim také ti, kteříž byli viděli, kterak jest ten vyproštěn, jenž ďábelství měl.
Luk VII, 35-36

11. listopadu uplynulo 200 let od narození velkého ruského spisovatele Fjodora Michailoviče Dostojevského. Román Běsi (1871) představuje jeden z vrcholů jeho tvorby, zároveň i přes svou košatost láká mnohé ke dramatickému ztvárnění.

Největším zlem člověka je dle autora románu vlažnost srdce a víry, nikoliv ateismus. Lze říci, že Dostojevského zajímají výhradně „věčné problémy lidské existence, její smysl, meze, účel, svoboda, nesmrtelnost, dobro, zlo, jsoucnost Boží“. Centrem dění Běsů je mladý vzdělaný šlechtic Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin – okouzlující všechny (ženy ale i muže) svou tajemnou osobností. Je to hrdina hraničního typu, člověk zkoumající hranice lidského jednání. Je světcem nebo Ďáblem? Sveden nástrahami zla zakouší a zároveň způsobuje jiným utrpení. Podílí se na rozvratu klidného života ve městě, zároveň se brání stát „novým Carem“.

Dramatizace podobně jako román není pouhou „černou kronikou“ vyvolávající depresivní stavy (viz – známý obraz Emila Filly), Běsi (krásy) jsou plné ironie a humoru, ale také vášní a touhy po nalezení životní harmonie. Do jisté míry také reflektují rozdíl mezi východním a západním myšlením.

Inscenace souboru Nová Krása (Společnost Dr. Krásy) vznikla speciálně pro klášter Broumov, navazuje na Wojtylovo Vyzařování otcovství.

Vznik inscenace podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Královéhradecký kraj.Vděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League