Společnost doktora Krásy

Navigace:


Generál Klapálek (a Olga)


plakát

Generál Klapálek (a Olga)

Naše dokumentární inscenace chce přiblížit pozoruhodný život bojovníka dvou světových válek, budovatele lidově-demokratické armády i komunistického vězně a jeho věrné životní družky. Oba manželé jsou nahlíženi pohledem jejich pravnuka - Jana Táborského.

„Tady musíš „svůj štít čistý“ také v patřičnou dobu zvednout, zamávat jím, a případně jím máznout někoho po hlavě (obrazně řečeno). Nedát se, bojovat za své poctivé jméno tak houževnatě, nebojácně, tvrdošíjně, jak za svou pouhou existenci bojuji já.“ - z dopisu Olgy Klapálkové manželovi do vězení (1952).

Předpremiéra 9. 12. 2018 od 19.00 ve Studiu Paměť
Premiéra 9. 2. 2019 od 20.00 v Divadle v Celetné


režie
Petr Lanta
účinkují
Jiří Zygma, Zdeňka Brychtová, Filip Kruglov, Jiří Novotný, Ivan Kühmund, Jiří Kubíček, Jana Dybalová, Jan Táborský, Anna Hejduková, Kryštof Nohýnek, Libor Novák, Robin Kaloč, Dan Červinka, Gabriela Pyšná aj.

fotografie

Inscenace vznikla s podporou magistrátu hl. města Prahy.Vděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League