Společnost doktora Krásy

Navigace:


Vyzařování otcovství

 Mnich - plakát

Vyzařování otcovství

Už tolik let žiji jako člověk vyhnaný ze své hluboké osobnosti a současně odsouzený k tomu, abych ji zkoumal. Za ta léta jsem k ní pronikal v ustavičném boji, ale často jsem si s hrůzou říkal, že ji ztrácím - že mi mizí v houšti dějinných procesů, kde rozhoduje množství čili masa…

První české jevištní uvedení mystéria Karola Wojtyly - Vyzařování otcovství (Promieniowanie Ojcostwa), které bylo napsáno na počátku 60. let minulého století. K překvapivému veřejnému odhalení autora došlo až když byl papežem, hra byla otištěna v roce 1979 v časopise Znak pod autorským pseudonymem Stanislaw Andrzej Gruda.

Dle kritiků se jedná o nejlepší a také nejobtížnější dramatický text papeže Jana Pavla II., který ve svém mládí byl aktivním talentovaným divadelníkem, hercem a dramatikem. Již jako biskup napsal několik her, které věnoval „svému“ Rapsodickému divadlu, ve kterém dříve aktivně působil. Filozoficky laděné drama o podstatě bytí a lidského duchovního zrození, otcovství a mateřství se svým obsahem dotýká stále diskutovaných antropologických a genderových témat. Dnešnímu čtenáři se může jevit jako zdánlivě neinscenovatelná, přesto se v zahraničí opakovaně vrací na jeviště.

Touto inscenací navazuje režisér Petr Lanta na první české uvedení Wojtylovy hry Před Zlatnickým krámem (2007) v pražském Divadle v Dlouhé, které bylo oceněno jako Projekt roku na festivalu Next Wave.

Premiéra Vyzařování otcovství se uskutečnila v Klášteře Broumov 26. září 2019, hraje sekce Nová Krása Klášter Broumov.


režie
Petr Lanta
dramaturgie
Jindřich Veselý
překlad
Helena Stachová
hudba
Richard Fiala a kolektiv
výtvarná a technická spolupráce
Martin Wedell
účinkují
Richard Fiala, Gabriela Pyšná, Zdeňka Brychtová aj.

Inscenace vznikla s podporou Ministerstva Kultury ČR, Královehradeckého kraje a Pražského arcibiskupství.

https://www.klasterbroumov.cz/cs/karol-wojtyla-vyzarovani-otcovstvi-mysterium

Délka představení cca 85 minut.

Vzniklo s podporou Ministerstva kultury ČR, Královehradeckého kraje, Pražského arcibiskupství aj.Vděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League