Společnost doktora Krásy

Navigace:


Soutěže

Výsledky kritické soutěže

Do konce září jste mohli e-mailem na adresu lantapetr@seznam.cz nebo do Vzkazníku na této stránce zasílat své kritické postřehy k představení Blíží se den, kdy vás budu milovat (Paris au XXe siecle).

V posledních dnech proběhlo vyhodnocení soutěžních příspěvků a nakonec se o vítězství dělí tito tři soutěžící:

Všichni tři šťastní výherci získávají vskutku hodnotnou cenu v podobě neopakovatelného zážitku, totiž možnost přijmout pozvání na oběd s režisérem Petrem Lantou v jedné z pražských studentských vývařoven, tzv. Menz, nejneintimnějších míst na světě. Gratulujeme!

I přesto, že soutěž skončila, Vás stále vyzýváme k zasílání kritických reflexí našich představení. Není nám Váš názor lhostejný!Vděčíme Arachne Labs za hostingové služby | Činnost společnosti podporuje Magistrát hlavního města Prahy Logo Magistrátu hlavního města Prahy | Statistika

NAVRCHOLU.cz

| Valid XHTML 1.1!
Member of The Internet Defense League